Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Contributie

Het lidmaatschap van de trainingsgroep van de S.S.E. kost per jaar:

mini’s                 6-9 jaar                                € 65,00
jeugdleden       10-17 jaar                             € 120,00
senioren           18 jaar en ouder                € 145,00

Bij meerdere leden van één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, betaalt het eerste lid het volledige bedrag, krijgt het tweede lid € 15,= korting en krijgt het derde en volgende lid € 30,= korting. Alle kortingen worden naar rato verdeeld over de drie termijnen.

Lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Dit wordt daarna ieder jaar automatisch verlengd. De contributie wordt per kwartaal geïnd. (jan, april, juli, september). 1 september is de peildatum voor het vaststellen van de leeftijd voor de bepaling van de leeftijdscategorie voor het daaropvolgende seizoen.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via info@sse.frl.  4 weken voorafgaand aan het kwartaal. Indien er niet tijdig contributie (buitenproportioneel) wordt betaald, kan het bestuur het lid royeren.