Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Gedragsregels

 

Stichting Survivalbaan Eastersee (SSE) wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorpskarakter centraal staat. Normaal gedrag hoort daar vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil SSE vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze trainers, vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

 

 

Omgangsregels voor leden: basis sociale veiligheid

Absoluut noodzakelijk voor sociale veiligheid is dat alle leden respectvol met elkaar omgaan.
Daarom vinden wij het belangrijk om eens duidelijk op een rijtje te zetten wat dat inhoudt: respectvol met elkaar omgaan. Wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel op aanspreken als dat nodig is?
We brengen daarom graag deze omgangsregels, (http://nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag) , onder de aandacht van de leden en verzoeken iedereen er kennis van te nemen en zich hiernaar te gedragen. We gaan leden niet vragen die te ondertekenen, we gaan ze niet gebruiken als reglement of als een wetstekst. Zie ze als verkeersregels: hoe drukker het is, hoe belangrijker die zijn.
Als er vragen zijn over deze omgangsregels mogen jullie ons er altijd op aanspreken.

 

Omgangsregels
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of rechtstreeks bij de vertrouwenscontactpersonen

 

Sociaal veilige sportomgeving
SSE vindt het belangrijk dat alle leden, trainers en vrijwilligers in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers grote gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Survivalbond.
SSE heeft daarom bovenstaande omgangsregels met haar leden afgesproken.
Het bestuur van SSE heeft een vertrouwenspersoon aangesteld.
De vertrouwenspersoon is het eerste contact voor leden in geval van een vraag, een probleem, een melding of een klacht. Deze is voor iedereen aanspreekbaar. Zij is zo neutraal mogelijk en geeft geen oordeel over wat er gebeurd is. Indien nodig zorgt zij dat een klacht of probleem terecht komt bij een (professionele) contactpersoon van de Survivalbond of professionele hulpverlener. Dit gebeurt altijd in overleg met betrokkenen.
De vertrouwenspersoon behandelt meldingen en klachten anoniem. Alleen als een zaak zeer ernstig of ingrijpend is moet de vertrouwelijkheid worden opgeheven.

 

Algemene regels voor het sportcomplex

Natuurlijk gelden op ons sportpark de normale regels, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig sportpark:

 

Straffen??

Het bestuur van SSE gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met passende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het bestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van het sportpark, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de SSE statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kunnen we allemaal met plezier zijn of haar sport of functie bij SSE met veel plezier uitvoeren.