Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Hoewel survivalrun geen contactsport is, kan het voorkomen dat er fysiek contact is tussen trainers en leden van de trainingsgroep of tussen trainende leden onderling. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer het met de goede bedoelingen is. Vooral tijdens jeugdtrainingen kan het voorkomen dat een trainer een kind bijvoorbeeld helpt om een bepaalde hindernis te volbrengen. Maar het kan nooit zo zijn dat er een grens wordt overgegaan en er ongewenst contact plaatsvindt. Daarom trekken wij als stichting een duidelijke grens en hanteren wij een zerotolerance beleid. Door middel van preventief beleid willen wij voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

Vertrouwenspersoon: Stichting Survivalbaan Eastersee heeft één vertrouwenspersoon in de organisatie die benaderbaar is voor het melden van verdacht gedrag. Wanneer er vermoedens zijn of wanneer er sprake is van vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie dan kan dit gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. Via de mail vertrouwenspersoon@sse.frl kan gevraagd worden om met diegene in contact te komen. Belangrijk hierbij is dat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk met de informatie omgaat. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan in overleg met de melder en de betrokkenen de vervolgstappen onderzoeken.