Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Stichting Survivalbaan Eastersee, te noemen S.S.E.

Note 1

Strikt formeel kent een stichting geen leden – alleen deelnemers en donateurs.
In dit huishoudelijk reglement van de Stichting Survivalbaan Eastersee is echter vastgelegd, dat de term lid gebruikt mag worden in het dagelijks gebruik.

Note 2

Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel , respecteer deze en draag ze uit naar je medesporters.

A. Lidmaatschap

B. Verplichtingen leden

C. Aansprakelijkheid

Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van de survivalsport risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade die ten gevolge bij uitoefening hiervan voor eigen rekening en risico neemt. Noch het bestuur, noch de bestuursleden of trainers persoonlijk, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welk vlak dan ook, die voortvloeit uit activiteiten die door de Stichting zijn georganiseerd. Dit geldt met name ook voor letselschade.

D. Contributies

N.B. Bij meerdere leden van één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, betaalt het eerste lid het volle bedrag, krijgt het tweede lid € 15,= korting en krijgt het derde en volgende lid € 30,= korting. Deze korting geldt  bij een volledig jaarabonnement.

E. Kostenvergoedingen en financiën

F. Stichtingsstructuur

G. Bestuur

H. Relatiebeheer

I. Commissies

J. Wedstrijden

K. Trainingsterrein reglement

L. Klachtenreglement

M. Algemene bepalingen