Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Contact

Hieronder vindt u de mailadressen van de bestuursleden van SSE.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij ons:

info@sse.frl                                               Algemeen e-mailadres

voorzitter@sse.frl                                    Harm de Jong

penningmeester@sse.frl                        Johan Slump

secretaris@sse.frl                                    Saakje Kraak

trainerszaken@sse.frl                             Kor Broers

technischecommissie@sse.frl               Kerst Wind