Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Gemeente, verenigingen en organisaties ondertekenen ‘het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren’

Foto Gewoon Dwaan Douwe Bijlsma

DFM – Vrijdag ondertekend wethouder Jos Boerland, samen met betrokken verenigingen en organisaties ‘het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren’. Dit gebeurde, terwijl er volop gesport werd, op de Survivalbaan in Oosterzee.

Wethouder Jos Boerland: “We weten allemaal dat sporten en bewegen goed is voor je gezondheid.
Maar gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Sporten en bewegen draagt ook bij aan je zelfvertrouwen
en je sociale contacten. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat alle inwoners in onze gemeente, van
jong tot oud, een leven lang plezier kunnen beleven aan sport en bewegen.”

Samenwerken
Aanstaande vrijdag 18 september is de eerste dag van de Nationale Sportweek. Het Sport- en Beweegakkoord biedt partijen uit sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties een ondersteuningsprogramma om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig maken. Boerland: “Voor een gezonde toekomst van ons verenigingsleven is samenwerken met andere partijen belangrijk. Ook dit komt tot uiting in ons Lokaal Sport- en Beweegakkoord.”

Ambities
In het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren zijn een aantal ambities opgenomen. Iedereen in De Fryske Marren kan meedoen aan sport en bewegen. In de gemeente is sprake van een toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur. Kinderen en jongeren zijn fit en vaardig. Tot slot sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstgericht. Deze ambities zijn uitgewerkt in vier thema’s met daarbij kansrijke acties om de ambities te realiseren.

Uitvoeringsbudget
Dankzij het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is de komende drie jaren jaarlijks 30.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van één of meer thema’s van het Sport- en Beweegakkoord. Voorwaarde voor het ontvangen van middelen uit het uitvoeringsbudget is een gezamenlijke aanpak van de lokale overheid en van sportaanbieders. Ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden betrokken bij de uitvoering.

Met elkaar aan de slag
Onder leiding van sportformateur Eralt Broers formuleerden zo’n twintig sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen met elkaar hun ambities voor sport, bewegen en gezondheid. En ze gaven aan op welke manier ze willen bijdragen aan het realiseren van deze gezamenlijke ambities. Dit Sport- en Beweegakkoord markeert zowel een eind als een begin. Het einde van een interactief traject met als eindpunt de ondertekening van het Sport- en Beweegakkoord en het begin om samen aan de slag te gaan met de actiepunten in het akkoord.

Regiegroep
Uit de interactieve sessies is een Regiegroep voortgekomen die de voortgang en de uitvoering van het sport- en beweegakkoord bewaakt en zorgt voor de verdeling van de beschikbare middelen. In deze regiegroep zitten vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld en uit het welzijnswerk. Ook bedrijven en enthousiaste inwoners worden uitgedaagd een bijdrage te leveren. Zij worden door de regiegroep uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken. Vervolgens verdeelt de Regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaren.

Orginieel geplaatst op grootdeFryskeMarren


Radio Spannenburg plaatste onderstaande reportage

Sport en beweegakkoord De Fryske Marren ondertekend
Het rijk stelt de komende 3 jaar elk jaar €30.000,- beschikbaar om gezamenlijke initiatieven tot sporten en bewegen te stimuleren. Het akkoord werd op de survivalbaan van Oosterzee, waar ook Nederlands survival kampioen Kerst Wind traint, ondertekend.

Sport en beweegakkord De Fryske Marren ondertekend

Het rijk stelt de komende 3 jaar elk jaar €30.000,- beschikbaar om gezamelijke initiatiefen tot sporten en bewegen te stimuleren. Het akkoord werd op de survivalbaan van Oosterzee, waar ook Nederlands survival kampioen Kerst Wind traint, ondertekend.

Geplaatst door Radio Spannenburg op Vrijdag 18 september 2020